585 710 720

info@mojecity.cz

Jarní hlídka s Olomouc CITY - 2020-06-02

  • Jarní hlídka s Olomouc CITY - 2020-06-02
<p>Celý týden jezdí <a data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=63702847369&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARA_LT7rrRxrmb0FYLZfAH46vgEJv178UMYg5RI4oQY-a9h2DhVUfvXy82km7o5Y5hkMpot-2UFO682Y%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" href="https://www.facebook.com/OlomoucCITY/?__tn__=K-R&eid=ARA_LT7rrRxrmb0FYLZfAH46vgEJv178UMYg5RI4oQY-a9h2DhVUfvXy82km7o5Y5hkMpot-2UFO682Y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABKFsVMI4KPSp3wnHlbKrZd7xL6WsCkyLuxot2YpVeeqCMQ3NYFlKpyNZGkWhYrYJ1stTonoFYZpqBu5Uk8C_zWmVE757kARiQvZEmIvtcCyzL-5irEJfscntVRSZvSH_EKreAY3r7J_pCZtZtj_rk4irLsHugu0N9SrhQ3S1x-NNrF-M23n4uDph8ImEC1WOMEqvo4yH2ymzjowAjma3gOk_9K63nRVbJITvZjbTWqFxYnREqyeWvPePbMCh85R79ZVyey_64tVmkFGv9JSRdaxGO3Z27WG9wb_T0EZ1DXthoL-AUbLwCW2r01uaORW20gGDS2deq4MXnXQ">Olomouc CITY</a> a <a data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=54873657592&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARDmdjW31sIyfhzWRSLpOSbBI-MZQLQCAijiX05bg_HsFddd84oJa_VR-HPLNT6Zo6NKWMi6EXRahQvc%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" href="https://www.facebook.com/RADIO.HANA/?__tn__=K-R&eid=ARDmdjW31sIyfhzWRSLpOSbBI-MZQLQCAijiX05bg_HsFddd84oJa_VR-HPLNT6Zo6NKWMi6EXRahQvc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARABKFsVMI4KPSp3wnHlbKrZd7xL6WsCkyLuxot2YpVeeqCMQ3NYFlKpyNZGkWhYrYJ1stTonoFYZpqBu5Uk8C_zWmVE757kARiQvZEmIvtcCyzL-5irEJfscntVRSZvSH_EKreAY3r7J_pCZtZtj_rk4irLsHugu0N9SrhQ3S1x-NNrF-M23n4uDph8ImEC1WOMEqvo4yH2ymzjowAjma3gOk_9K63nRVbJITvZjbTWqFxYnREqyeWvPePbMCh85R79ZVyey_64tVmkFGv9JSRdaxGO3Z27WG9wb_T0EZ1DXthoL-AUbLwCW2r01uaORW20gGDS2deq4MXnXQ">Radio Haná</a> za vámi! Jarní hlídky vám přivážejí spoustu dárků od našich obchodů, které jsou již všechny otevřeny! 2. 6. jsme se potkali v Olomouci na náměstí Republiky. 3. 6. to bude olomoucké Hlavní nádraží, 4. 6. 2020 olomoucká Tržnice, 5. 6. 2020 přímo u nás před obchodním centrem Olomouc CITY.</p>
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít