736 105 739

info@mojecity.cz

Podpořte humanitární sbírku na pomoc Ukrajině

  • Podpořte humanitární sbírku na pomoc Ukrajině

Podpořte humanitární sbírku na pomoc Ukrajině

1. PODPORA HUMANITÁRNÍ SBÍRKY DIAKONIE ČCE

Diakonie a Českobratrská církev evangelická již společně uvolnily 0,5 milionu Kč na okamžitou pomoc Ukrajině a aktuálně se plně soustředí na finanční sbírku ve které se sešlo již téměř 3,5 milionu Kč a která umožňuje pružnou, rychlou a přesně zacílenou reakci na měnící potřeby lidí, které konflikt zasáhl.
 
S ohledem na logistické obtíže v tuto chvíli není důvod vozit na Ukrajinu běžnou pomoc, jako jsou potraviny nebo hygienické potřeby z Česka. To neplatí například pro specializovaný zdravotnický materiál, který ale obstarává Český červený kříž.
 
Diakonie ČCE svůj postup úzce koordinuje s ukrajinskými partnery, aby jim jejich práci skutečně usnadnili a nekomplikovali. Proto finanční prostředky nasazují postupně a průběžně ověřují, jestli je organizace mohou čerpat a co potřebují.
 
Číslo účtu: 292949292/0300 

Podrobnosti o této humanitární sbírce Diakonie ČCE naleznete zde

2. NÁKUP VOJENSKÉHO MATERIÁLU PŘES UKRAJINSKOU AMBASÁDU

Ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny urgentně potřebují vojenský materiál pro obranu svých domovů a proto Velvyslanectví Ukrajiny v Praze zřídilo speciální bankovní účet pro přímou pomoc ukrajinské obraně. Zastupitelský úřad a Úřad přidělence obrany Ukrajiny v Praze má seznam konkrétních požadavků ukrajinské armády, který lze ihned pořídit od českých firem.
 
Tato sbírka umožní, aby všichni přátelé a podporovatelé Ukrajiny mohli přispět k nákupu vojenského materiálu a pomohly tak k zastavení ruské agrese.
 
Číslo účtu: 304452700/0300

3. PŘÍSPĚVEK PROSTŘEDNICTVÍM NADACE DRFG

Rádi bychom s vaší pomocí podpořili oběti této tragické události prostřednictvím naší nadace.
 
Finanční prostředky, které od 2.3 až do 11.3 zašlete na účet Nadace DRFG (s poznámkou k platbě: UKRAJINA), budou rozděleny se spolupracujícími organizacemi konkrétním lidem a na konkrétní místa.
 
PřesHranice z.s., první z organizací, které jsme se rozhodli finančně podpořit, organizuje přípravu transportů ukrajinských uprchlíků z hranic k nám a případné umisťování lidí do rodin. Příspevěk poslouží na naftu, jídlo, pití, hygienu a vše co bude potřeba. Více o pomoci, kterou dobročiná organizace poskytuje, se můžete dozvědět z jejich fb stránek.
 
O dalším využití finančních prostředků na vás budeme následně informovat.
 
Číslo účtu: 115-2331520237/0100
Poznámka k platbě: UKRAJINA

STOJÍME PŘI UKRAJINĚ

Děkujeme za jakkýkoliv finanční příspěvek a za projevenou solidaritu s lidmi na Ukrajině.

Podpořte humanitární sbírku na pomoc Ukrajině
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít